Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Івано-Франківська область

голову Довбуша обіцяли велику нагороду (шапку червінців). 24 серпня 1745 року народний герой був по-зрадницькому вбитий. Проте рух опришків не припинився. Його очолили Павло Орфенюк, Василь Баюрак, Іван Бойчук та інші.
В 1772 році за першим поділом Польщі Прикарпаття потрапило під владу Австрії. За австрійським адміністративним поділом територія сучасної області входила до Станіславського, Коломийського і частково Стрийського та Бережанського округів.

Тут уся влада зосереджувалася в руках феодалів. У їхніх маєтках, поруч з сільським господарством, розвивалися різні промисли, основані на праці кріпаків. У 1841 році в Східній Галичині налічувалося понад 25 тис. ремісників, 183 мануфактури. Вони належали переважно поміщикам.
На початку XIX ст. на Прикарпатті починає розвиватися фабрично-заводська промисловість. 1843 року на Тлумацькому цукровому заводі була встановлена одна з перших у Галичині парова машина. Зростають і впорядковуються міста; розгортається брукування шляхів.
Розвиток капіталізму позначився і на сільському господарстві. В поміщицьких фільварках замість трипільної системи землеробства стали впроваджувати плодозміну із застосуванням конюшини і просапних культур, картоплі, кукурудзи, цукрових буряків. Практикувалася відгодівля великої худоби для збуту на ринках Угорщини, Австрії і Баварії. Але інтенсифікацію сільського господарства гальмували кріпосницькі відносини.
Шукаючи виходу з назріваючої кризи феодально-кріпосницької системи, поміщики посилюють експлуатацію селянства. Збільшувались повинності й податки на користь феодалів і австрійського уряду. Тяжким лихом для селян була й служба в цісарській армії. Нестерпне матеріальне становище, стихійні лиха та епідемії призводили до того, що смертність серед населення рік у рік зросгала. Особливо багато людей загинуло від холери в 1831 році.
Соціальне гноблення на Прикарпатті доповнювалося національними утисками. Австрійські власті навмисно гальмували розвиток української культури й освіти. Не випадково в 1850 році лише 13,6 проц. дітей на Прикарпатті відвідувало школу, тоді як на інших землях Австрії - до 95 процентів.
Усе це викликало протест у трудящих мас. У 1824-1846 рр. хвиля заворушень прокотилась по всьому Прикарпатті. Народні виступи були придушені військами.
Проте як не лютували загарбники, як не гнітили українське населення, боротьба трудящих за соціальне й національне визволення не припинялася. На Прикарпатті пробуджувалося громадське життя, розвивалася культура, ширилися прогресивні ідеї.
Певну роль у суспільно-політичному та культурному житті українського населення краю відіграли братства, які в XVI-XVII ст.ст. виникли в Рогатині, Галичі, Болехові та інших містах і селах Прикарпаття. Братства засновували притулки, школи, друкарні, спрямовували свою діяльність проти унії і католицизму. У Стратині жив український друкар і вчений Памво Беринда. В 1619 році він переїхав до Києва, де широко розгорнув видавничу діяльність. У Стратині жив також діяч української культури Гедеон Балабан (1530-1607), який відкрив тут грекослов'янську школу і друкарню.
Одним з осередків боротьби проти католицизму в Галичині був православний скит Манявський, заснований І. Княгиницьким у 1612 році поблизу села Маняви (тепер Богородчанського району). Тут була велика бібліотека. Діяльність монастиря сприяла зміцненню російсько-українських зв'язків.
Монахи часто їздили до Москви, одержували там від російського уряду матеріальну допомогу, привозили звідти книги, які служили засобом для поширення освіти серед населення. У свій час Манявський монастир відвідав видатний український письменник-полеміст Іван Виїпенський. На домагання католицького духівництва в 1785 році монастир був закритий австрійським цісарським урядом. До наших днів збереглися лише зруйновані мури цього монастиря.
Протягом XVI-XVIII ст.ст. на Галицькій землі поруч з церковною створювалася й художня література, розвивалися архітектура, живопис, театральне мистецтво. В селі Мостищі поблизу Калуша знайдено рукопис драми «Слово про збурення пекла»- культурної пам'ятки першої половини XVII ст. У Львові зберігається твір видатного майстра - художника Йова Кондзелевича Богородчанський іконостас, виконаний на початку XVIII ст.


Сучасна карта - Івано-Франківська область